Voorwaarden onderhoudscontracten gasketels

Voorwaarden onderhoudscontracten gasketels tot 70kW


Voorwaarden onderhoudscontracten gasketels tot 70kW

 

 1. Classic contract voorwaarden

 

Dit contract omvat een jaarlijkse facturatie en een tweejaarlijks onderhoudsbezoek van het betreffende toestel. Het onderhoudsbezoek omvat een reiniging, controle en afstelling van de verschillende werkingselementen van het toestel, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken van het toestel.

 • Werkuren en verplaatsingen tot 10km vanaf Baarle-Hertog zijn inbegrepen
 • Het reiniging- en verbrandingsattest wordt afgeleverd volgens de wettelijke bepalingen
 • De opvolging van het onderhoud is inbegrepen
 • Dichtingen die standaard moeten vervangen worden tijdens het onderhoud zijn inbegrepen in dit contract
 • Extra interventies, buiten de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt zijn niet inbegrepen, deze worden aangerekend aan de normale tarieven voor werkuren en verplaatsing.
 • Noodzakelijke onderdelen en wisselstukken die moeten vervangen worden tijdens deze interventies zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven
 • De kosten voor vervanging van randapparatuur (bv. expansievat, vulset, thermostaat,….) zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven
 • Ontkalking van het toestel, indien noodzakelijk, is niet inbegrepen in het contract
 • Dringende herstellingen tijdens de 24/7 service zijn niet inbegrepen en worden uitgevoerd aan de op dat moment geldende tarieven
 • Het te onderhouden toestel dient goed bereikbaar te zijn, indien er materialen verplaatst moeten worden om het toestel te bereiken kan Jespers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen

 

 1. Classic + contract voorwaarden

 

Dit contract omvat een jaarlijkse facturatie en een tweejaarlijks onderhoudsbezoek van het betreffende toestel. Het onderhoudsbezoek omvat een reiniging, controle en afstelling van de verschillende werkingselementen van het toestel, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken van het toestel.

 • Dit contract kan enkel afgesloten worden voor toestellen tot maximaal 5 jaar na de productiedatum van het toestel, tot 10 jaar na installatiedatum van het toestel. Nadien zal het contract automatisch omgezet worden in een Classic contract.
 • Werkuren en verplaatsingen tot 10km vanaf Baarle-Hertog zijn inbegrepen
 • Het reiniging- en verbrandingsattest wordt afgeleverd volgens de wettelijke bepalingen
 • De opvolging van het onderhoud is inbegrepen
 • Dichtingen die standaard moeten vervangen worden tijdens het onderhoud zijn inbegrepen in dit contract
 • Extra interventies, buiten de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt zijn inbegrepen, wat betreft de werkuren en verplaatsing (excl. Bijvullen installatie en/of spannings- of batterijproblemen)
 • Noodzakelijke onderdelen en wisselstukken die moeten vervangen worden tijdens deze interventies zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven
 • De kosten voor vervanging van randapparatuur (bv. expansievat, vulset, thermostaat,….) zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven
 • Ontkalking van het toestel, indien noodzakelijk, is niet inbegrepen in het contract
 • Dringende herstellingen tijdens de 24/7 service zijn mogelijk en de kosten zijn inbegrepen wat betreft werkuren en verplaatsing tot 10 km vanaf Baarle-Hertog.
 • Het te onderhouden toestel dient goed bereikbaar te zijn, indien er materialen verplaatst moeten worden om het toestel te bereiken kan Jespers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen

 

 1. Deluxe contract voorwaarden

 

Dit contract omvat een jaarlijkse facturatie en een tweejaarlijks onderhoudsbezoek van het betreffende toestel. Het onderhoudsbezoek omvat een reiniging, controle en afstelling van de verschillende werkingselementen van het toestel, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken van het toestel.

 • Dit contract kan enkel afgesloten worden voor toestellen tot maximaal 5 jaar na de productiedatum van het toestel
 • Werkuren en verplaatsingen tot 10km vanaf Baarle-Hertog zijn inbegrepen
 • Het reiniging- en verbrandingsattest wordt afgeleverd volgens de wettelijke bepalingen
 • De opvolging van het onderhoud is inbegrepen
 • Extra interventies, buiten de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt zijn inbegrepen, voor de werkuren en verplaatsingen tot 10km vanaf Baarle-Hertog.
 • Noodzakelijke onderdelen en wisselstukken die moeten vervangen worden tijdens deze interventies zijn inbegrepen in dit contract, tot 10 jaar na installatiedatum van het toestel. Nadien zal het contract automatisch omgezet worden in een Classic contract.
 • De kosten voor vervanging van randapparatuur (bv. expansievat, vulset, thermostaat,….) zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven
 • Ontkalking van het toestel, indien noodzakelijk, is niet inbegrepen in het contract
 • Dringende herstellingen tijdens de 24/7 service zijn inbegrepen
 • Het te onderhouden toestel dient goed bereikbaar te zijn, indien er materialen verplaatst moeten worden om het toestel te bereiken kan Jespers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen

 

 1. Uitgesloten prestaties

 

 • Installaties die niet conform de wetgeving en/of technische voorschriften werden geplaatst
 • Abnormaal intensief gebruik, dus elke niet-huishoudelijke toepassing van de toestellen
 • Niet tot het contract behorende storingen zijn: (klok)thermostaat problemen, het ontstoppen van de condens- en afvoerleidingen onder de cv-ketel, het uitstaan van de brand of andere schakelaars, het defect zijn van zekeringen, gastoever afgesloten, reparaties aan radiatoren en leidingen. Het bijvullen en/of ontluchten van de installatie als hiervoor een apart bezoek nodig is. Gebrekkige werking of beschadiging wegens uitwendige oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, stroomstoot, gebrek aan gas, elektriciteit, brandstof of water, oververhitting, Overstromingen, slechte afvoer van verbrande gassen, slechte reiniging van de schouw.

 

 1. Toetredingsvoorwaarden

 

 • Alle toestellen dienen in goede staat te zijn bij het afsluiten van het contract. Deze goede of slechte staat wordt bepaald door de medewerkers van Jespers Dit kan aan de hand van de historie van het toestel, of tijdens een eerste onderhoudsbeurt uitgevoerd aan de normale geldende tarieven.

 

 1. Opvolging en uitvoering

 

 • Voor de vervaldag neemt een medewerker van Jespers bv contact op om een afspraak te maken voor de onderhoudsbeurt
 • Bij afwezigheid van de klant, zonder voorafgaande verwittiging, wordt er een vergoeding aangerekend van 50€ Na een tweede afwezigheid van de klant, kan Jespers bv beslissen het contract te beëindigen, zonder enig recht op terugbetaling van de klant
 • Behoudens onvoorziene omstandigheden zal het onderhoud steeds gepland worden binnen de 24 maanden

 

 1. Duur van het contract en vergoeding

 

 • De betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van het factuur
 • Betaling via maandelijkse domiciliëring is voorlopig nog niet mogelijk
 • Prestaties zullen pas uitgevoerd worden indien er geen openstaande facturen meer zijn
 • De overeenkomst is afgesloten voor de periode van twee jaar en is stilzwijgend hernieuwbaar voor de duur van twee jaar, tenzij ze door één van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 maand voor de vervaldag van de onderhoudsbeurt.
 • De vergoedingen zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van grondstoffen, lonen, sociale lasten, onkosten, belastingen en andere kosten en kunnen door Jespers bv jaarlijks aangepast worden
 • Alle vermelde prijzen zijn steeds BTW. De prijzen dienen nog verhoogd te worden met het geldende BTW tarief van 21%, of 6% indien de woning van klant voldoet aan de voorwaarden
 • Alle tarieven staan vermeld op onze website jespersbv.com

 

 1. Algemeen

 

 • De klant staat in voor de goede werking van de verschillende elementen die noodzakelijk zijn voor de normale werking van het toestel, zoals schoorsteenreiniging, voldoende verluchting, bescherming van de leidingen, toevoer van water, gas en elektriciteit
 • De klant zorgt voor een vrije toegang van het Bij gebrek hieraan kan de medewerker van Jespers de interventie weigeren en/of eventuele bijkomende kosten aanrekenen
 • Iedere interventie die het gevolg is van niet correct gebruik van het toestel, valt buiten deze overeenkomst en zal aangerekend worden aan de normale tarieven
 • Onterechte weigering van de klant om een noodzakelijk onderdeel te laten vervangen of een bijkomende interventie uit te voeren, waardoor de werking van het toestel onzeker is, kan leiden tot een onmiddellijke stopzetting van het contract
 • Bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout en West-Brabant bevoegd

 

Download hier een pdf versie van de voorwaarden onderhoud gasketels.

 

Naast deze voorwaarden blijven uiteraard onze algemene voorwaarden geldig:

 

Algemene voorwaarden Jespers BV.